Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

A jelen általános szerződési feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF” – Molnár Endre egyéni vállalkozó – a továbbiakban: „Szolgáltató” – és munkatársai által készített, és a www.textilfeszek.hu valamint a honlapon keresztül hirdetett termékek és szolgáltatások – a továbbiakban: „Termékek” – megvásárlásának feltételeit szabályozza.

Az Eladó:

Név: Molnár Endre

Székhely: 2011 Budakalász, Sas utca 14.

Adószám: 57855617-1-33

Telefonszáma: 06-70/415-27-88

Email cím: gyerekjatekavarras@gmail.com

Honlapok címe: www.textilfeszek.hu

Tárhelyszolgáltató: Websupport Magyarország Kft.; székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.; cégjegyzékszám: 01-09-381419; adószám: 25138205-2-41) (Magyar Hosting Kft. jogutódja 2021. szept. 30.-tól)

2021. november 01. napjától visszavonásig, Molnár Endre egyéni vállalkozó (Adószám: 57855617-1-33, Fő tevékenység: m.n.s. egyéb oktatás) értékesíti kizárólagosan Csanádi Judit termékeit.

A Vevő:

A Szolgáltató által nyújtott terméket megvásárló természetes személy, egyéni vállalkozó, cég, oktatási intézmény, civil szervezet, alapítvány, függetlenül attól, hogy a termékdíjat ki fizette meg.

1. A Termékek leírása, szerzői jog

1.1. A Képes varróleckék szabásmintával című letölthető, nyomtatható PDF tananyagsorozat megnevezésű, oktatási, szabadidős, fejlesztési céllal megalkotott termék, szerzői mű (termék1)

Egyedi képző-és iparművészeti alkotások készítése, értékesítése, képző-és iparművészeti foglalkozások vezetése (termék2) továbbiakban együtt termék1 és termék2: termékek.

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: „Szjt.”) 1. § (1) bekezdése értelmében a termékek teljes tartalma szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. (továbbiakban szerzői mű)

A termékek szerzője, tulajdonosa Csanádi Judit. (a továbbiakban: szerző)

Minden jog, így különösen a sokszorosítás, terjesztés és fordítás joga fenntartva a szerző, Csanádi Judit részére.

A szerzői mű a szerző előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül részben sem reprodukálható, elektronikus rendszerek felhasználásával nem dolgozható fel, nem sokszorosítható, nem terjeszthető, kereskedelmi forgalomba nem hozható.

A Felhasználó a tananyagvásárlát követően a leírásokban foglalt textiltárgyakat korlátlan számban elkészítheti nem kereskedelmi célú felhasználásra.

A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás tartalmát nyilvánosságra nem hozhatja, harmadik személy számára nem továbbíthatja, nem teheti elérhetővé. A Szolgáltatás használata csak magánjellegű lehet, bármiféle üzleti jellegű felhasználáshoz a Szerző előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges.

2. A szerződés tárgya

2.1. Jelen szerződés alapján a Megrendelő megrendeli az 1. pontban foglalt termékeket a Szolgáltatótól. A weboldalakon, FB oldalon található termékek egyedi jellemzői a termékek melletti információs sávban találhatók. A feltüntetett képek helyenként bemutató darabok így a termék minden részletében nem mindig egyezik meg a valósággal. Minden termék kézimunkával egyedileg készül, a kézimunka során lehetnek minimális eltérések az egyes darabok között.

A termékek mellett található vételár forintban értendő és mindig a kiválasztott áru bruttó ár. A termékek ára a mindenkori hatályos jogszabálynak megfelelő általános forgalmi adót tartalmazzák.

3. A szerződés létrejötte

3.1. Jelen szerződés a Szolgáltató és a Megrendelő – a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” – között, a Megrendelő által üzemeltetett weboldalakon, vagy Szolgáltató FB oldalán található email címen történő kapcsolatfelvétellel, illetve a Szolgáltató FB oldalán található messenger üzenetben való megrendeléssel, az Adatvédelmi tájékoztató és az ÁSZF elfogadásával, valamint az adott szolgáltatás árának megfizetésével jön létre.

3.2. A Megrendelő jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva. Megrendelő az adott termék megrendelésével kijelenti, hogy megismerte és elfogadja jelen Általános Szerződési Feltételeket, az abban foglaltakat magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el, valamint tisztában van a rendelés menetével, a termék jellemzőivel és árával.

3.3. A megrendelés során a Megrendelő által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A Megrendelő az ÁSZF elfogadásával nyilatkozik arról, hogy a megadott adatok hiánytalanok és valósak.

4. A Megrendelés visszaigazolása

A Szolgáltató a beérkezett rendeléseket haladéktalanul feldolgozza, és azok megérkezését 1 munkanapon belül visszaigazolja. Az elfogadott rendelések elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra.

5. Termék díj, annak megfizetése és a termék lemondásának, a megrendelés módosításának feltételei

5.1. A termék ára a Szolgáltató weboldalán, FB oldalán feltűntetett ár.

A vételár mindig az adott termék mellett feltüntetett ár, a feltüntetett árak forintban értendők amely tartalmazza az Áfa-t is. A termékdíj a szerződéses szolgáltatás teljes ellenértékét tartalmazza és előre történő banki utalással díjbekérő ellenében vagy azonnali banki tranzakció indításával kerül kiegyenlítésre.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A megrendelés bármilyen módosításához haladéktalanul hívja a jelen Szerződési Feltételekben megadott elérhetőségeket, amíg a megrendelés a Feldolgozás alatt státuszban van, tehát a Szolgáltató nem adta át a futárszolgálatnak.

5.2. A kiválasztott termék készlethiánya esetén a Szolgáltató értesíti a Megrendelőt a szállítás várható időszakáról, melyet a Megrendelő visszaigazolással 2 munkanapon belül vagy elutasít (eláll a vételtől), vagy elfogad (megerősíti vételi szándékát). A Megrendelő részéről a visszaigazolás elmulasztása a megrendelés megerősítésének minősül.

A Szolgáltató hangsúlyozottan felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy hibásan megadott kapcsolattartási vagy szállítási adatok esetén a megrendelés teljesítése nem lehetséges. A hibásan megadott adatokból eredő károkért az eladó nem vállal felelősséget.

Terméket a Szolgáltató külföldre NEM szállít.

5.3. A megrendelt termék kézbesítése a Megrendelő választása szerint MPL ajánlott levélben, illetve Foxpost csomagszolgálat útján történhet. A letölthető tananyagok letöltési link formájában, emailen kerülnek megküldésre Megrendelő részére.

Néhány termék értéke miatt csak személyesen átvehető, ezek az információk az adott terméknél feltűntetésre kerülnek.

A letölthető tananyagok letöltési linkje a megrendeléstől számított 1 munkanapon belül kerülnek megküldésre Megrendelő részére.

Szállítási költségek

Foxpost szolgáltatás:

Csomagautomatába: 890,- Ft, Utánvét díja: 340 Ft

Házhozszállítással:

XS” és „S” méret (11,5x36x61 cm): 1600,- Ft

M” méret 19,5x36x61 cm): 2200,-Ft

L” és „XL” méret (60x36x61 cm): 2900,- Ft

Utánvét: 150,-Ft

MPL szolgáltatás:

Házhozszállítással:

2 kg-ig: 1975,-Ft

2-5 kg-ig: 2220,-Ft

Postán maradó és PostaPontra történő címzés esetén:

2 kg-ig: 1525,-Ft

2-5 kg-ig: 1745,-Ft

Csomagautomatába történő címzés esetén:

2 kg-ig: 945,-Ft

2-5 kg-ig: 1095,-Ft

Utánvét egységesen: 690,-Ft

Az eladó fenntartja a jogot bármely szállítási mód előzetes értesítés nélküli ideiglenes vagy végleges szüneteltetésére.

5.4. A vásárlástól való elállás joga

A Szolgáltató a megrendelt termékeket kiszámlázza és az adott termék vételárának Szolgáltatóhoz történő beérkezését követően kiszállítja. A megrendelés visszaigazolásának elfogadásával a Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a megrendelt áru visszaigazolt árát, valamint a szintén visszaigazolt szállítási költséget köteles megfizetni.

A fogyasztónak minősülő Megrendelő (önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy) a megrendelése során élhet a 45/2014 (II.26.) Kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával. A Megrendelő a termék kézhezvételének napjától számított 8 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.

A vevő köteles a vásárlástól való elállás jogának gyakorlása esetén az eladónak a terméket visszajuttatni. A terméknek sértetlen állapotban, szállításra alkalmas csomagolásban kell lennie.

Az eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

Az eladó köteles a vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 napon belül visszatéríteni.

A vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket.

A vevő elállási jogának jelzését megteheti az eladó vevőszolgálati elérhetőségeinek bármelyikén írásban, vagy telefonon. A vevő a megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével tudja visszajuttatni az eladó címére. A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a vevőt terhelik.

6. Panaszkezelés

A Megrendelő Szolgáltatással kapcsolatos panaszait a Szolgáltató következő elektronikus levelezési címére küldheti: gyerekjatekavarras@gmail.com

Panaszát a Magyar Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is benyújthatja:

Budapest Főváros Kormányhivatala, V. Kerületi Hivatal, Fogyasztóvédelmi Főosztály

Cím: 1051. Budapest, Sas u.19. III. em., Magyarország

Telefonszám: +36 1 450-2598

Jelen Általános Szerződési Feltételek folyamatosan hozzáférhetőek és szabadon letölthetőek a www.textilfeszek.hu/aszf weboldalon.7. Általános rendelkezések

Ez az ÁSZF 2021. november 1. napjától alkalmazandó, és visszavonásig érvényes. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az ÁSZF bármely részét honlapunkon közzétett frissítésekkel és változtatásokkal, saját belátásunk szerint frissítsük, módosítsuk vagy kicseréljük.

Az Ön felelőssége, hogy rendszeresen ellenőrizze honlapunkon a változásokat. Kérjük, mindig figyelmesen olvassa el az aktuális ÁSZF-et. Amennyiben nem ért egyet az aktuális ÁSZF-el, akkor kérjük, hagyja abba weboldalunk használatát.

Amennyiben használja weboldalunkat akkor azt az ÁSZF elfogadásának kell tekinteni. A megrendelés leadása után bevezetett változtatások nincsenek hatással a megrendelésre, kivéve, ha törvény írja elő e változtatásokat. Ez az ÁSZF nem került nyomtatásra, csak elektronikus formában létezik, és nem tekinthető írásos szerződésnek. Ezen ÁSZF irányadó joga a magyar jog.

Felelősségvállalási nyilatkozat: Kizárólag ebben az ÁSZF-ben szerepel minden olyan felelősség, amit Molnár Endre az áruk és szolgáltatások tekintetében felvállal. Molnár Endre nem vállal felelősséget az ÁSZF hatálya alá nem tartozó árukért és szolgáltatásokért.

Elválaszthatósági Záradék: Ha az ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelenné, jogellenessé vagy végrehajthatatlanná válik, az ÁSZF egyéb rendelkezései továbbra is érvényben maradnak.

Vis major: Molnár Endre nem vállal felelősséget azokért a késedelmekért, melyek külső, általa nem befolyásolható okok miatt álltak elő, és amelyeket a visszaigazoló e-mail kiadásakor nem lehetett előre látni, illetve azokért a késedelmekért, melyeket ésszerű kiigazításokkal vagy változtatásokkal nem lehetett volna megelőzni vagy elkerülni.

A jelen ÁSZF, vagy a Felek közötti egyedi szerződések által nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. tv. vonatkozó rendelkezései irányadóak.

Örömmel adunk Önnek termékeinkkel, szolgáltatásainkkal, valamint termékeink megrendelésével és szállításával kapcsolatban további információkat. Kérjük, lépjen bármikor kapcsolatba velünk.